Rozdrabniacze Odpadów, Paliwa Alternatywne, Kruszarki

BMH Technology

Lider na rynku Instalacji Rozładunku, Magazynowania i Transportu Biomasy

Odpady-w-Paliwo,
Paliwa Alternatywne
w Energetyce (RDF, SRF)

Rozwiązania

Biomasa-kotły fluidalne


Kotły fluidalne pozwalają na redukcję emisji tlenków azotu i siarki już w samym procesie spalania. Nie wymagają zatem budowania oddzielnych i kosztownych instalacji odsiarczania. Dzięki temu stały się niezwykle popularne w energetyce na przestrzeni ostatnich lat.
BMH Technology projektuje i buduje instalacje rozładunku, magazynowania i transportu biomasy (wyspy paliwowe) dla kotłów dedykowanych oraz wielopaliwowych. Nasze wieloletnie doświadczenia umożliwiły nam opracowanie rozwiązań zapewniających podanie do kotłów fluidalnych biomasy o odpowiednich rozmiarach oraz stopniu czystości (eliminacja zanieczyszczeń metalowych, materiałów nadgabarytowych) przy żądanej wydajności.
Oferowane przez BMH Technology instalacje obejmują:
•  Punkty rozładunku biomasy z dostaw samochodowych oraz kolejowych
•  Układy przesiewania
•  Magazyny otwarte i zamknięte wraz ze zautomatyzowanymi układami wygarniania paliwa
•  Układy pobierania próbek celem rozliczeń z URE
•  Ciągi transportowe do układów przykotłowych
•  Przykotłowe instalacje podawania biomasy

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo wideo prezentację instalacji BMH Technology:

WIDEOPREZENTACJAAktualności

29.05.2016
Zapraszamy do Monachium, od 30 maja do 03 czerwca, 2016r.
Największe targi branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami przed nami.
Kliknij po więcej informacji: 


 
23.12.2015
Zachęcamy do przeczytania artykułu autorstwa Kamila Ostapskiego pt. "Logistyka dostaw biomasy" (str. 8-11), zamieszczonego w katalogu branżowym "Dostawcy Biomasy":


Strona 1 z 15  > >>